Przesuwaj rząd poziomo lub pionowo, aby uzyskać poziomy lub pionowy rząd 3 lub więcej podobnych serc. Użyj myszki lub palca, aby przesunąć rzędy. Spróbuj i sprawdź, ile poziomów możesz ukończyć w tej ograniczonej czasowo grze.

Instrukcja do gry Love Match 2020

Użyj myszki lub panelu dotykowego.
do góry